drymer 1 år sedan
förälder
incheckning
5730233cf3
Signerad av: drymer <drymer@autistici.org> GPG-nyckel ID: A307D64D5DDFDAAD
1 ändrade filer med 1 tillägg och 0 borttagningar
  1. 1
    0
      reveal-md/README.md

+ 1
- 0
reveal-md/README.md Visa fil

@@ -1,4 +1,5 @@
1 1
 # Reveal-md
2
+
2 3
 With this image you can use Reveal.js with the
3 4
 [reveal-md](https://github.com/webpro/reveal-md)
4 5
 plugin without installing npm, which is always nice. This image will expect to

Laddar…
Avbryt
Spara