Przeglądaj źródła

Adapt to telegram-bot api's change

drymer 3 lat temu
rodzic
commit
2679ad6f2e
1 zmienionych plików z 7 dodań i 7 usunięć
 1. 7
  7
    jabbergram.py

+ 7
- 7
jabbergram.py Wyświetl plik

@@ -116,16 +116,15 @@ class Jabbergram(sleekxmpp.ClientXMPP):
116 116
             continue
117 117
 
118 118
           if update.message.from_user:
119
-            user = str(update.message.from_user.username)
119
+            user = update.message.from_user.username
120 120
 
121 121
             # sometimes there's no user. weird, but it happens
122 122
             if not user:
123
-              user = str(update.message.from_user.first_name)
123
+              user = update.message.from_user.first_name
124 124
 
125
-            # even weirder is that username or first_name exists
126
-            # let's take last_name
127
-            if not user:
128
-              user = str(update.message.from_user.last_name)
125
+          # sometimes there's no user. weird, but it happens
126
+          elif update.message['from']:
127
+            user = str(update.message['from'].first_name)
129 128
 
130 129
           if update.message.audio or update.message.document or \
131 130
            update.message.photo or update.message.video \
@@ -207,7 +206,8 @@ class Jabbergram(sleekxmpp.ClientXMPP):
207 206
           else:
208 207
             msg = user + ": " + message
209 208
 
210
-          if update.message.chat.type == 'supergroup':
209
+          if update.message.chat.type == 'supergroup' and \
210
+            update.message.chat.username:
211 211
             chat = '@' + update.message.chat.username
212 212
           else:
213 213
             chat = str(update.message.chat.id)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz